Кафедра української, іноземних мов та перекладу

          

Кафедра української та іноземних мов ПУЕТ знаходиться в каб. 401. У розпорядженні кафедри три кабінети - № 433, № 318, № 43 (на 15-20 студентів). У кабінеті № 433 працює Центр академічної допомоги студентам, який діє при кафедрі.

Викладачі кафедри української та іноземних мов активно впроваджують інтерактивні методи навчання іноземних мов з використанням інноваційних інформаційних ресурсів (відео- та аудіо матеріалів, навчальних мультимедійних дисків, Інтернету, навчальних практикумів). Студенти мають доступ до найновіших аутентичних джерел – підручників, періодики, художньої та наукової літератури, яка знаходиться в бібліотеці та Ресурсному Центрі ПУЕТ.

Особлива увага приділяється професійному спрямуванню вивчення української та іноземних мов. З 2001 р. викладачі активно впроваджують у навчальний процес новітню технологію навчання "Вчимося разом", сутність якої полягає в поєднанні вивчення двох навчальних предметів – англійської мови та спеціальної дисципліни. З 2001 року за технологією "Вчимося разом" викладалися такі інтегровані курси: "Маркетингові дослідження англійською мовою", "Англійська мова маркетингу", "Англійська мова менеджменту", "Англійська мова мікроекономіки", "Англійська мова макроекономіки".

Детальніше