Студентська наукова робота

          

19–20 квітня 2017 року в рамках XL Ювілейної міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2016 рік «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства» працювала секція «Актуальні проблеми лінгвістики» під керівництвом д. філол. н., професора Бобух Надії Миколаївни. У роботі секції взяли участь понад 40 струдентів-філологів та викладачі кафедри української та іноземних мов.

Було заслухано 11 доповідей учасників:

1. Американський варіант англійської мови

Худолій Анна Юріївна, Філ-21
Васильєва Анастасія Андріївна, Філ-21
(керівник – Сухачова Н. С., к. філол. н., доцент)

2. Архаїзми й неологізми (на матеріалі німецької мови)

Васильєва Анастасія Андріївна, Філ-21
(керівник – Воловик Л. Б., к. філол. н., доцент)

3. Діалекти в німецькій мові

Забишна Анастасія Євгеніївна, Філ-21
Коршунова Ірина Андріївна, Філ-21
(керівник – Воловик Л. Б., к. філол. н., доцент)

4. Прислів’я в німецькій мові

Худолій Анна Юріївна, Філ-21
 (керівник – Воловик Л. Б., к. філол. н., доцент)

5. Проблематика фразеологізмів у німецькій мові

Шуть Вікторія Вікторівна, Філ-21
(керівник – Воловик Л. Б., к. філол. н., доцент)

6. Типологія мовних помилок у професійному спілкуванні

Писаренко Тетяна Вікторівна, ГРС-23
 (керівник – Чорна О. Ю., викладач)

7. Особливості перекладу поетичних творів із англійської мови (на матеріалі творчості Дж. Г. Байрона)

Дашко Карина Ігорівна, Філ-11
(керівник – Король Т. Г., к. пед. н., доцент)

8. Особливості перекладу архаїзмів із англійської мови(на матеріалі роману О. Уайльда «Портрет Доріана Грея»)

Денисенко Вікторія Сергіївна, Філ-11
(керівник – Король Т. Г., к. пед. н., доцент)

9. Труднощі перекладу сучасного англомовного роману жанру фентезі (на матеріалі творів Дж. Мартіна «Гра престолів»)

Шебенюк Ірина Юріївна, Філ-11
(керівник – Король Т. Г., к. пед. н., доцент)

10. Особливості вживання термінів у англомовних наукових виданнях

Сопітько Анна Олексіївна, БТ-11
Федченко Інна Вікторівна, БТ-11
(керівник – Гончарова Є. Є., к. пед. н., ст. викладач)

11. Особливості перекладу англомовних реалій

Дашевська Анастасія Михайлівна Філ-13,
Перетятько Юлія Сергіївна Філ-13
(керівник – Ємець С. О., ст. викладач)

Журі у складі викладачів кафедри визначили переможців:

          

Наукова робота студентів за 2015-2016 н.р.

19–20 квітня 2016 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбулася XXXIX Наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2015 рік, у рамках якої працювала секція «Актуальні проблеми лінгвістики» на чолі з професором, доктором філологічних наук, завідувачем кафедри української та іноземних мов Бобух Н. М. Робочими мовами секції були українська, англійська й німецька. Учасники мали змогу обговорити актуальні питання лінгвістики, які стосувалися лексичної та граматичної семантики, перекладу, термінознавства, міжкультурної комунікації, етнолінгвістики та стилістики. Конференція надала можливість студентам представити результати своїх наукових пошуків шляхом збору, систематизації, аналізу інформації за обраною темою, а також закріпити комунікативні уміння й навички з іноземних мов. Студенти, доповіді яких виявилися найкращими, були відзначені дипломами. А саме: Василенко Антон Юрійович - дипломом ІІІ ступеня, Галіновський Дмитро Денисович - дипломом ІІ ступеня, Белакова Анастасія Олегівна - дипломом І ступеня.

XXXIX Наукова студентська конференція
за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2015 рік
(м. Полтава, 19-20 квітня 2016р.)

С Е К Ц І Я

Актуальні проблеми лінгвістики

КЕРІВНИК: Бобух Надія Миколаївна, д. філол. н., професор
СЕКРЕТАР:
Белакова Анастасія Олегівна, МО-11

1. Економічна термінологія в німецькій мові.

Василенко Антон Юрійович, УПЕП-11
(керівник – Воловик Л. Б., к. філол. н., доцент)

2. Сленг як мовне явище.

Галіновський Дмитро Денисович, МЕ-21
(керівник – Завалій С. Б., к. філол. н., ст. викладач)

3. Стилістичні особливості англомовних слоганів підприємств сфери гостинності.

Салех Ляна Хелалівна, ГРС-21
(керівник – Король Т. Г., к. пед. н., доцент)

4. Новий економічний словник і термінологія англійської економічної мови.

Славко Ігор Олександрович, ДІД-21
(керівник – Стеценко В. В., к. е. н., доцент)

5. Неологізми в сучасній англомовній економічній сфері.

Белакова Анастасія Олегівна, МО-11
(керівник – Сухачова Н. С., к. філол. н., доцент)

6. Лінгвістичні особливості елементів прихованої реклами в сучасному мистецтві.

Мотуз Єлизавета Сергіївна,ТЕМС-11
(керівник – Гончарова Є. Є., к. пед. н., ст. викладач)

7. Стилістичні особливості мови Інтернет-комунікацій.

Терела Євгеній Валерійович, ЕК-21
(керівник – Ємець С. О., ст. викладач)

8. Найпоширеніші мовні помилки у фаховому спілкуванні.

Давидян Діана Олегівна, МО-21
(керівник – Чорна О. Ю., викладач)

 


Белакова Анастасія Олегівна, дипломант І ступеня.

          

6–8 квітня 2016 р. студентка групи Філ - 11 Худолій Анна Юріївна брала участь з доповіддю в роботі ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів «ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ», яка проводилася у Київському національному авіаційному університет (науковий керівник доц. Шехавцова С.О.). Тези доповіді опубліковано.

          

19 грудня 2015 р. на базі Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського відбувся VI Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім. Т.Г. Шевченка, в якому брала участь студентка 2 курсу спеціальності «Менеджмент організації» Давидян Діана Олегівна (науковий керівник викладач Чорна Олександра Юріївна).

          

12 грудня 2015 р. на базі Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського відбувся ІІ етап XVI Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, в якому брали участь студентка 3 курсу спеціальності «Міжнародна економіка» Гайдук Владислава Олексіївна, науковий керівник ст.викладач: Завалій Світлана Борисівна та студентка 2 курсу спеціальності «Менеджмент організації» Давидян Діана Олегівна, науковий керівник викладач Чорна Олександра Юріївна.

Наукова робота студентів за 2015 р.

21–22 квітня 2015 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбулася XXXVIIІ Наукова студентська конференція «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства», у рамках якої працювала секція «Актуальні проблеми лінгвістики» на чолі з професором, доктором філологічних наук, завідувачем кафедри української та іноземних мов Бобух Н. М. Робочими мовами секції були українська, англійська й німецька. Учасники мали змогу обговорити актуальні питання лінгвістики, які стосувалися лексичної та граматичної семантики, перекладу, термінознавства, міжкультурної комунікації, етнолінгвістики та стилістики. Конференція надала можливість студентам представити результати своїх наукових пошуків шляхом збору, систематизації, аналізу інформації за обраною темою, а також закріпити комунікативні уміння й навички з іноземних мов. Студенти, доповіді яких виявилися найкращими, були відзначені грамотами.

XXXVIIІ Наукова студентська конференція
«Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства»
(м. Полтава, 21–22 квітня 2015 року)

СЕКЦІЯ                   АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ

КЕРІВНИК: Бобух Надія Миколаївна, д. філол. н., професор
СЕКРЕТАР: Плахотніченко Марія Олександрівна, ОА-11

1. Етикет у готельно-ресторанній сфері: прагмалінгвістичний аспект.

Морозова Діана Ігорівна, ГРС-21
(керівник – Бобух Н. М., д. філол. н., професор)

2. Переклад найпоширеніших американських ідіом.

Бах Абібу, І-11р
(керівник – Барилко С. М., к. пед. н., доцент)

3. Економічна термінологія в німецькій мові.

Томилко Микита Олексійович, Ф-11
(керівник – Воловик Л. Б., к. філол. н., доцент)

4. Особливості юридичної термінології.

Мітченок Денис Андрійович, ПР-12
(керівник – Воскобойник В. І., к. філол. н., доцент)

5. Особливості перекладу запозиченої термінологічної лексики українською мовою.

Керімова Джаміля Гожгар-кизи, МЕ-21
 (керівник – Завалій С. Б., ст. викладач)

6. Стилістичні особливості англомовних банківських слоганів.

Литовченко Катерина Андріївна, БС-11
(керівник – Король Т. Г., к. пед. н., доцент)

7. Новий економічний словник і термінологія англійської економічної мови. 

Андреєва Аліна Олегівна, ДІД-21
 (керівник – Стеценко В. В., к. е. н., ст. викладач)

8. Лінгвістичні особливості англомовної реклами.

Ширкова Каріна Юріївна, ОА-21
 (керівник – Антіпова А. В., к. філол. н., ст. викладач)

9. Інновації в сучасній англомовній економічній лексиці.

Плахотніченко Марія Олександрівна, ОА-11
 (керівник – Сухачова Н. С., к. філол. н., ст. викладач)

10. Особливості вживання сленгу в англомовних періодичних виданнях.

Радченко Євгенія Вікторівна, ГРС-22
(керівник – Гончарова Є. Є., ст. викладач)

11. Специфіка перекладу термінів у галузі біотехнології.

Мурзак Максим Володимирович, БТ-11
(керівник – Ємець С. О.,ст. викладач)

12. Найпоширеніші мовні помилки в мовленні студентів.

Пономарьов Віталій Анатолійович, ДІД-22
 (керівник – Чорна О. Ю., викладач)

І місце
Радченко Євгенія Вікторівна (ГРС-22).
Доповідь «Особливості вживання сленгу в англомовних періодичних виданнях».
Науковий керівник – Гончарова Є. Є., ст. викладач.

ІІ місце
Литовченко Катерина Андріївна (БС-11).
Доповідь «Стилістичні особливості англомовних банківських слоганів».
Науковий керівник – Король Т. Г., к. пед. н., доцент.

ІІІ місце
Плахотніченко Марія Олександрівна (ОА-11).
Доповідь «Інновації в сучасній англомовній економічній лексиці».
Науковий керівник – Сухачова Н. С., к. філол. н., ст. викладач.

          

Наукова робота студентів за 2014 р.

На кафедрі працює наукове студентське об’єднання «Актуальні проблеми лінгвістики», керівник - зав. кафедри, д. філол. н., професор Бобух Н. М.Кількість студентів, залучених до роботи у об’єднанні – 8.
Участь у конференціях:

23 квітня 2014 р. кафедрою спільно з Київським національним технічним університетом «Київський політехнічний інститут», Томським політехнічним університетом,  Полтавським національним технічним університетом імені Юрія Кондратюка, Державним університетом телекомунікацій проведено Студентську Інтернет-олімпіаду з англійської мови, математики, фізики, хімії та комп’ютерних наук. В олімпіаді брали участь 32 студенти.

У 2014 р. студентами опубліковано 1 статтю у ВНЗ України та 5 тез.

          

15–16 квітня 2014 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбулася XXXVII Наукова студентська конференція «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства». Робочими мовами секції були українська, англійська й німецька. На секції «Актуальні проблеми лінгвістики» під головуванням професора, доктора філологічних наук, завідувача кафедри української та іноземних мов Бобух Н. М. було заслухано 8 доповідей, які стосувалися лексикології, термінознавства, перекладу, міжкультурної комунікації, етнолінгвістики, стилістики, культури мовлення. До роботи в секції було залучено студентів різних факультетів. І хоча українська та іноземні мови не є профільними предметами, студентам вдалося продемонструвати глибокі знання й зацікавленість ними. До публікації в університетський збірник було рекомендовано найкращі наукові дослідження студентів.

XXXVII Наукова студентська конференція
«Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства»

(м. Полтава, 15–16 квітня 2014 року)

СЕКЦІЯ                   АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ

КЕРІВНИК: Бобух Надія Миколаївна, д. філол. н., професор
СЕКРЕТАР: Плотніченко Олена Олександрівна, ГРС-11

1. Архаїзми та неологізми німецької мови.

Шкрябіна Діана Володимирівна, ГРС-12
(керівник – Воловик Л. Б., ст. викладач)

2. Особливості перекладу запозиченої термінологічної лексики українською мовою.

Моторенко Анна Володимирівна, ЕП-31
(керівник – Завалій С. Б., ст. викладач)

3. Стилістичні прийоми англомовної готельно-ресторанної реклами.

Плотніченко Олена Олександрівна, ГРС-11
(керівник – Король Т. Г., ст. викладач)

4. Економічна лексика і термінологія англійської мови.

Киричок Анна Сергіївна, МО-11
(керівник – Стеценко В. В., ст. викладач)

5. Лінгвістичні особливості франкомовної реклами.

Баллієва Айнабат, ТЕМС-31
(керівник – Антіпова А. В., ст. викладач)

6. Неологізми у сфері економіки.

Ляшко Наталія Іванівна, МО-21
(керівник – Сухачова Н. С., ст. викладач)

7. Теоретичні і практичні аспекти дискурсивного аналізу у сфері реклами.

Костюченко Ольга Сергіївна, УПЕП-11
(керівник – Гончарова Є. Є., ст. викладач)

8. Типові мовні помилки у професійному мовленні економістів.

Мойсеєва Валерія Анатоліївна, ГРС-21
(керівник – Чорна О. Ю., викладач)

І місце
Костюченко Ольга Сергіївна (УПЕП-11).
Доповідь «Теоретичні і практичні аспекти дискурсивного аналізу у сфері реклами».
Науковий керівник – Гончарова Є. Є., ст. викладач.

ІІ місце
Мойсеєва Валерія Анатоліївна (ГРС-21).
Доповідь «Типові мовні помилки у професійному мовленні економістів».
Науковий керівник – Чорна О. Ю., викладач.

ІІІ місце
Шкрябіна Діана Володимирівна (ГРС-12).
Доповідь «Архаїзми та неологізми німецької мови».
Науковий керівник – Воловик Л. Б., к. філол. н., ст. викладач.

          

Наукова робота студентів за 2013 р.

24 – 25 жовтня 2013 року в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка відбулася V Міжнародна наукова конференція «Мова, культура і соціум у гуманітарній парадигмі».

У роботі конференції взяло участь 25 учасників з України та Росії. Одним із учасників конференції був голова Ради студентів і аспірантів університету, магістрант факультету фінансів і обліку Заворотній С. І. (науковий керівник – д. філол. н., проф., завідувач кафедри української та іноземних мов Бобух Н. М.), який виступив з доповіддю на тему: «Культура мови – ознака загальної культури фахівця» на засіданні секції «Мова і культура».

Під час проведення конференції учасників ознайомили з матеріально-технічною базою університету, зокрема з навчально-науковою лабораторією етнології, у якій систематизовано та впорядковано фольклорні записи в рукописному фонді; зібрано фото-, фоно- та відеозаписи, графічні зображення об’єктів Поділля з народознавства; укомплектовано народознавчу бібліотеку, лабораторії та ін.

Для учасників конференції була проведена екскурсія до Хотинської фортеці.

          

Згідно з рішенням Правління Всеукраїнської благодійної організації «Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива» студент четвертого курсу Заворотній Святослав Ігорович (Ф-42) за наукову роботу на тему: «Культура мови – ознака загальної культури фахівця» (науковий керівник – завідувач кафедри української та іноземних мов, д. філол. н., проф., Бобух Надія Миколаївна) зайняв 6 позицію з-поміж конкурсантів наукового напряму «Філологія та журналістика» і 71 з-поміж 320 учасників, які стали стипендіатами програми «Завтра.UA».


Студент факультету фінансів і обліку Заворотній С. І. та науковий керівник – завідувач кафедри української та іноземних мов, д. філол. н., проф., Бобух Н. М.

          

16–17 квітня 2013 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбулася XXXVI Наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт. З метою залучення студентів до обговорення широкого кола напрямів сучасної філологічної науки – мовознавства, термінознавства, перекладознавства – з урахуванням новітніх парадигм наукового пошуку у рамках конференції працювала секція «Актуальні проблеми лінгвістики» під головуванням професора, доктора філологічних наук, завідувача кафедри української та іноземних мов Бобух Н. М. Проблеми, що розглядались учасниками секції, вирізнялись своєю актуальністю та новизною наукових підходів. Особливу увагу приділено висвітленню результатів наукових досліджень у галузі лексикології, термінознавства, перекладу, міжкультурної комунікації, етнолінгвістики, стилістики та культури мовлення. Підсумовуючи роботу секції, д. філол. н., професор Бобух Н. М. відзначила високий рівень підготовки учасників, актуальність представлених науково-дослідних робіт, а також зазначила важливість наукових досліджень у сфері сучасної лінгвістики та закликала студентів продовжувати і поглиблювати їх, зосереджуючи увагу на динамічних процесах розвитку рідної та іноземних мов.

XXXVI Наукова студентська конференція
(м. Полтава, 16–17 квітня 2013 року)

КЕРІВНИК: Бобух Надія Миколаївна, д. філол. н., професор
СЕКРЕТАР: Кошман Ірина Володимирівна, Ф-21

1. Англомовна термінологія туристичного бізнесу

Дмитренко Анна Валентинівна, МТБ-21
(керівник – Ковальчук Т. І., к. філол. н., доцент)

2. Власний і запозичений капітал при створенні фірми

Калашник Ірина Валеріївна, МО-11
 (керівник – Дмитренко Р. І., к. філол. н., доцент)

3. Англомовні складноскорочення та абревіатури

Корж Ірина Сергіївна, ГРС-11
(керівник – Король Т. Г., ст. викладач)

4. Сутність маркетингових комунікацій

Кисляк Альона Миколаївна, ТЕМС-11
(керівник – Стеценко В. В., ст. викладач)

5. Німецька економічна терміносистема

Чирва Юлія Олександрівна, ОА-21
(керівник – Воловик Л. Б., ст. викладач)

6. Способи словотвору німецьких економічних термінів

Гаращенко Юлія Володимирівна, УПЕП-21
(керівник – Воловик Л. Б., ст. викладач)

7. Архаїзми й неологізми (на матеріалі німецької мови)

Мотренко Світлана Вікторівна, УПЕП-21
(керівник – Воловик Л. Б., ст. викладач)

8. Стійкі термінологічні словосполучення (на матеріалі німецької мови)

Бобокало Анастасія Сергіївна, ОА-21
(керівник – Воловик Л. Б., ст. викладач)

9. Лінгвістичні особливості реклами французькою мовою

Баллієва Айнабат, ТЕМС-21
(керівник – Антіпова А. В., ст. викладач)

10. Неологізми сучасної англійської мови

Кошман Ірина Володимирівна, Ф-21
 (керівник – Сухачова Н. С., ст. викладач)

11. Концепція й походження терміна «порівняльна риторика»

Горбенко Аліна Геннадіївна, УПЕП-21
(керівник – Гончарова Є. Є., ст. викладач)

12. Типові помилки у перекладі наукових текстів українською мовою

Іванова Яна Валеріївна, МТБ-22
(керівник – Завалій С. Б., ст. викладач)

13. Структурно-семантичний аналіз економічних термінів

Сітковська Катерина Вікторівна, ГРС-22
(керівник – Чорна О. Ю., викладач)

І місце
Корж Ірина Сергіївна (ГРС-11).
Доповідь «Англомовні складноскорочення та абревіатури».
Науковий керівник – Король Т. Г., ст. викладач.

ІІ місце
Горбенко Аліна Геннадіївна (УПЕП-21).
Доповідь «Концепція й походження терміна «порівняльна риторика».
Науковий керівник – Гончарова Є. Є., ст. викладач).

ІІІ місце
Сітковська Катерина Вікторівна (ГРС-22).
Доповідь «Структурно-семантичний аналіз економічних термінів».
Науковий керівник – Чорна О. Ю., викладач.

          

Cтуденти групи Ф – 21 Кошман Ірина, Томчук Інна, Яценко Аліна, Руденко Інна (керівник – ст. викл. Сухачова Н. С.) виступили з доповідями на регіональній науковій конференції студентів, магістрантів, аспірантів «Актуальні проблеми комунікативної та професійної компетенції: мовний та соціокультурний аспекти», яка була проведена кафедрою ділової іноземної мови 15 листопада 2012 р. у ПУЕТ.