Науково-дослідна робота

          

ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«МОВА І МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ»

18–19 жовтня 2018 року кафедра української, іноземних мов та перекладу Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» спільно з Інститутом української мови Національної академії наук України проводила ІV Міжнародну науково-практичну конференцію «Мова і міжкультурна комунікація». Актуальність проведення конференції, присвяченої питанням мови й міжкультурної комунікації, зумовлена сучасними міжнаціональними та глобалізаційними процесами, які  позначаються на розвитку всіх країн, зокрема на виробленні освітньо-культурних стратегій вищих навчальних закладів.

Загальна кількість заявок – 97, із них: членів-кореспондентів НАН України – 1, докторів наук  – 19, кандидатів наук – 59. Представлено 9 країн: Азербайджан, Болгарія, Китай, Молдова, Німеччина, Португалія, Туреччина, Україна, Чехія. У конференції взяли участь відомі в Україні й за кордоном науковці: Єрмоленко Світлана Яківна – доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України; Глуховцева Катерина Дмитрівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української філології та загального мовознавства ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»; Попова Ірина Степанівна – доктор філологічних наук, професор, декан факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Під час конференції працювали секції: «Специфіка національних мов: структурний і комунікативний аспекти», «Лінгвокультурологічний аспект у дослідженні мови», «Дискурс. Лінгвістика тексту», «Культурологічний підхід до викладання мови».

Почесний гість науково-практичної конференції – полтавська поетеса-піснярка, журналіст, Заслужений діяч мистецтв України Марія Бойко – привітала учасників своїми віршами.

Студентка першого курсу спеціальності «Міжнародні економічні відносини» Дженіффер Едаче Еко (Нігерія) прочитала для учасників наукового зібрання поезію Ліни Костенко.

Учасників конференції привітали студенти-філологи першого курсу, майбутні перекладачі з англійської та німецької мов: Говоруха Марія, Лісова Анастасія, Озбек Мустафа (Турецька Республіка), Олійник Олександра, Рахманова Валерія, Самонова Анна, у виконанні яких прозвучали поезії англійською, іспанською, німецькою, турецькою, французькою мовами.

Студент ІІ курсу спеціальності «Харчові технології та інженерія», учасник 7 сезону «Голосу країни» Вілонджа Еміль виконав для учасників наукового зібрання пісні англійською та французькою мовами.

Доктор історичних наук, завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах Оніпко Т. В. провела екскурсію по Полтаві з відвідуванням літературно-меморіальних музеїв В. Г. Короленка та І. П. Котляревського, а також екскурсію до музею-садиби М. В. Гоголя (с. Гоголево Шишацького району) та Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному.

Матеріали конференції будуть опубліковані в збірнику наукових праць «Мова і міжкультурна комунікація».

          

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ «МОВА І МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ»

Кафедра української та іноземних мов Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» спільно з Інститутом української мови Національної академії наук України опублікувала перший випуск збірника наукових праць «Мова і міжкультурна комунікація», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України як загальнодержавне й міжнародне видання. У збірнику вміщені статті викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, співробітників науково-дослідних установ України та зарубіжжя (Азербайджанська Республіка, Китайська Народна Республіка, Республіка Білорусь, Республіка Болгарія, Російська Федерація) з актуальних проблем лінгвістики, лінгвокультурології, комунікативної прагматики, міжкультурної й міжмовної взаємодії.

Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5873

          

Наукова діяльність
викладачів кафедри української та іноземних мов
за 2016–2017 н. р.

 1. Бобух Н. М. Рецензія на монографію «Мовний потенціал творчої спадщини Д. І. Яворницького» // Дослідження з лексикології і граматики української мови : зб. наук. пр. / за ред. проф. І. С. Попової. – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2016. – С.171–173.
 2. Бобух Н. М. «А у всіх (навіть у травинки) сміялися сльози» (контрастиви в поезії Павла Тичини) // Культура слова. – 2016. – Вип. 84. – С. 36–43.
 3. Бобух Н. М. Контрастиви в мовно-художній картині світу Григорія Коваля // Український смисл : наук. зб. / за ред. проф. І. С. Попової. – Дніпро : Ліра, 2017. – С. 13–23 (National Library of Ukraine Vernadsky, Index Copernicus International (ICV 2015: 42.45), Google Scholar).
 4. Бобух Н. М. Функційно-семантичні параметри категорії ствердження в українській літературній мові // Український смисл : наук. зб. / за ред. проф. І. С. Попової. – Дніпро : Ліра, 2017. – С. 286–293 (National Library of Ukraine Vernadsky, Index Copernicus International (ICV 2015: 42.45), Google Scholar).
 5. Воловик Л. Б. Словотвірна структура префіксальних дієслів у німецькій економічній термінології / Воловик Л. Б. // Науковий журнал «Молодий вчений», червень 2017 р. – № 6 (45) – С. 134 – 137.
 6. Гончарова Є. Є. Формування фахової компетентності майбутніх учителів іноземної мови. – Витоки педагогічної майстерності. – Вип. 18, 2016. – С. 45 – 52.
 7. Завалій С. Б. Синтаксичні функції оксиморонних синтагм у поетичному словнику  // Український смисл : наук. зб. / за ред. проф. І. С. Попової. – Дніпро : Ліра, 2017. – С. 209–221 (National Library of Ukraine Vernadsky, Index Copernicus International (ICV 2015: 42.45), Google Scholar).
 8. Король Т. Г. An Overview of Translation Skill Level Descriptions // Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – С. 52 – 53;
 9. Сухачова Н. С. Семантичний аналіз термінологічних одиниць парцели SUBORDINATES / ПІДЛЕГЛІ на основі концептуальної моделі домену MANAGEMENT / МЕНЕДЖМЕНТ / Н. С. Сухачова // Науковий журнал «Молодий вчений», листопад 2016 р. – № 11 (38) – С. 234 – 237.
 10. Н. С. Сухачова Cемантична класифікація термінологічних одиниць парцели ORGANIZATION / ОРГАНІЗАЦІЯ як складника концептуального домену MANAGEMENT / МЕНЕДЖМЕНТ / Н. С. Сухачова //  Лінгвістика : зб. наук. пр.  / гол. ред. проф. К. Д. Глуховцева. – Старобільськ : Луганський національний університет ім. Т.  Шевченка, 2016. – № 1 (34) С. 82–89.
 11. Чорна О. Ю.  Контрастиви у мовотворчості С. Жадана // Український смисл : наук. зб. / за ред. проф. І. С. Попової. – Дніпро : Ліра, 2017. – С. 77–88 (National Library of Ukraine Vernadsky, Index Copernicus International (ICV 2015: 42.45), Google Scholar).

          

Наукова діяльність
викладачів кафедри української та іноземних мов
за 2015–2016 н. р.

 1. Бобух Н. М. Контрастиви в поетичному ідіолекті Івана Драча / Н. М. Бобух // Лінгвістика : зб. наук. пр. – Старобільськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2015. – № 2 (33). – С. 79–87.
 2. Бобух Н. М. Оксиморонні синтагми в мовотворчості Івана Драча / Н. М. Бобух // Український смисл : наук. зб. / за ред. проф. І. С. Попової. – Дніпропетровськ : ТОВ «Роял Принт», 2015. – С.135–145.
 3. Бобух Н. М. Лексичні опозиції в поетичному словнику Ганни Чубач / Н. М. Бобух // Український смисл : наук. зб. / за ред. проф. І. С. Попової. – Дніпропетровськ : Ліра, 2016. – С. 95–103.
 4. Воловик Л. Б. Особливості префіксальних дієслів у німецькій економічній термінології / Л. Б. Воловик // Філологічні науки : зб. наук. пр. – Полтава : ПДПУ ім. В. Г. Короленка, 2015. – Вип. 15. – С. 63–68.
 5. Воловик Л. Б. Словотвірні потенції твірних основ префіксальних дієслів у німецькій економічній термінології / Л. Б. Воловик // Лінгвістика : зб. наук. пр. – Старобільськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2015. – № 2 (33). – С. 65–71.
 6. Honcharova E. E. Strategies of differentiation of future foreign language teachers training at Higher pedagogical establishments / E. E. Honcharova  // Гірська школа Українських Карпат. – 2016. – № 14. – С. 140–144.
 7. Король Т.Г. Англомовна компетентність у читанні фінансової фахової літератури як об’єкт тестового контролю / Т. Г. Король // Наука і освіта : наук.-практ. журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 6/CXXXV. – С. 48–54. https://drive.google.com/file/d/0B7lN9BNNMs90TnJ5dnZsWjhWOUU/view
 8. Король Т.Г. Структура комунікативно спрямованого тестового завдання з читання англомовної фахової літератури / Т. Г. Король // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань : УДПУ імені Павла Тичини, 2015. – Вип. 2. – С. 199–205.
 9. Король Т.Г. Адаптивний тестовий контроль англомовної компетентності в читанні фахової літератури студентами немовних спеціальностей / Т. Г. Король // Наукові записки : [зб. наук. ст.] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; упор. Л. Л. Макаренко. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. CXXVI (126). – Серія педагогічні та історичні науки. – С. 86–94.
 10. Король Т.Г. Банк тестових завдань з читання англомовної фінансової літератури / Т. Г. Король // Вісник Черкаського університету : наук. журнал. Серія : Педагогічні науки. – Черкаси : Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2015. – № 34 (367). – С. 70–78.
 11. Король Т.Г. Методичні засади реалізації тестового контролю англомовної читацької компетентності у старшокласників / Т. Г. Король // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 9(158). – С. 51–53.
 12. Стеценко В. В. Зовнішня реклама як сучасний засіб комунікацій міста / В. В. Стеценко // Інноваційна економіка : Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – Тернопіль : Тернопільський інститут агропромислового виробництва НААН, 2014. – № 6. – С. 155–158.
 13. Stetsenko V. V. The complex system of marketing communications management in the enterprises / V. V. Stetsenko // Бизнес Информ : научный информационный журнал. – Харьков : Издательский дом «ИНЖЭК», 2015. – № 9. – С. 433–437.
 14. Стеценко В. В. Конкурентні переваги вищого навчального закладу: сучасний зміст / В. В. Стеценко // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Серія «Економічні науки». – Чернівці : ЧТЕІ, 2015. – № 3 (59). – С. 194–203.
 15. Сухачова Н. С. Семантична класифікація термінологічних одиниць парцели MANAGER / УПРАВЛІНЕЦЬ на підставі концептуальної моделі поняття MANAGEMENT / МЕНЕДЖМЕНТ / Н. С. Сухачова // Науковий журнал «Молодий вчений», березень 2015 р. – № 3 (18), Частина 1. –  С. 123–126 (РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus) Index Copernicus (ICTM Value) : 4.11 (2013). http://molodyvcheny.in.ua/ru/archive/18/
 16. Сухачова Н. С. Англомовний макроконцепт MANAGEMENT / МЕНЕДЖМЕНТ : модель концептуальної мережі / Н. С. Сухачова // Філологічні науки : зб. наук. пр. – Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2015. –  Вип. 19. –  С.95–100. http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/4663/browse?type=title&submit_browse
 17. Сухачова Н. С. Семантична деривація в англомовній терміносистемі менеджменту / Н. С. Сухачова  //  Лінгвістика : зб. наук. пр.  / гол. ред. проф. К. Д. Глуховцева. – Старобільськ : Луганський національний університет ім. Т.  Шевченка, 2015. – Вип. 32. –  С. 95–102.
 18. Шехавцова С. О. Застосування технології тренінгу особистісних змін у процесі формування суб’єктності студентів / С. О. Шехавцова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Вип. 41. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2015. – С. 490–494.

          

Наукова діяльність
викладачів кафедри української та іноземних мов
за 2014–2015 н. р.

 1. Антіпова А. В. Когнітивна обумовленість мови й мовлення у мовленнєвій діяльності // Актуальні проблеми прикладної лінгвістики : зб. наук. пр. / гол. ред. Н. В. Кондратенко. – Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2014. – Вип. 1. – С. 6–12.
 2. Антіпова А. В. Повторна номінація як форма рефлективності (на матеріалі французької мови) // Мова і міжкультурна комунікація : зб. наук. пр. / відп. ред. проф. Н. М. Бобух. – Полтава : ПУЕТ, 2014. – Вип. 1. – С. 16–20.
 3. Барилко С. М. Comparative Translation Analysis of Donald Davie’s Poem «Winter Talent» // Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка, серія «філологічні науки». – Луганськ : Вид-во Державного закладу «Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка. – 2014. – Вип. 15 (276). – Ч. 2. – С. 23–29 – фахове видання. 
 4. Бобух Н. М. Контрастиви в мовотворчості Бориса Олійника // Мова і міжкультурна комунікація : зб. наук. пр. / відп. ред. проф. Н. М. Бобух. – Полтава : ПУЕТ, 2014. – Вип. 1. – С. 27–34.
 5. Бобух Н. М. Семантико-стилістичні функції емотивних опозицій у поетичних творах Василя Стуса // Актуальні проблеми прикладної лінгвістики : зб. наук. пр. / гол. ред.
  Н. В. Кондратенко. – Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2014. – Вип. 1. – С. 140–144 (співав. Морозова Д. І.).
 6. Бобух Н. М. Субстантивные эмотивные оппозиции в поэтическом дискурсе (на материале русской поэзии) // Теоретико-практическое изучение русского языка и его сопоставительно-типологическое описание. Одиннадцатый международный симпозиум МАПРЯЛ 2014. Доклады и сообщения (Болгария, Велико-Тырново, 3–6 апреля 2014 г.). – Велико-Тырново : ИВИС, 2014. – С. 396–398.
 7. Воловик Л. Б. Вплив контексту на архітектоніку префіксальних дієслів у тексті економічної газетної статті // Філологічні науки : зб. наук. пр. – Кіровоград : Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка, 2014. – № 130. – С. 480–484 – фахове видання.
 8. Воловик Л. Б. Конверсія основ інфінітива префіксальних дієслів (на матеріалі німецької економічної терміносистеми) // Мова і міжкультурна комунікація : зб. наук. пр. / відп. ред. проф. Н. М. Бобух. – Полтава : ПУЕТ, 2014. – Вип. 1. – С. 45–51.
 9. Гончарова Є. Є. Формування фахової компетенції майбутніх учителів іноземної мови у вищих педагогічних навчальних закладах // Мова і міжкультурна комунікація : зб. наук. пр. / відп. ред. проф. Н. М. Бобух. – Полтава : ПУЕТ, 2014. – Вип. 1. – С. 181–191.
 10.  Ємець С. О. Структура концепту УСПІХ: конвенціональні метафори (на матеріалі сучасного англомовного художнього дискурсу) // Мова і міжкультурна комунікація : зб. наук. пр. / відп. ред. проф. Н. М. Бобух. – Полтава : ПУЕТ, 2014. – Вип. 1. – С. 214–227.
 11. Завалій С. Б. Оксиморонні синтагми як засіб репрезентації ключових опозицій СВІТЛО – ТЕМРЯВА, БІЛИЙ – ЧОРНИЙ у поетичній мові // Актуальні проблеми прикладної лінгвістики : зб. наук. пр. / гол. ред. Н. В. Кондратенко. – Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2014. – Вип. 1. –  С. 164–168.
 12.  Завалій С. Б. Оксиморонні синтагми як репрезентанти ключової опозиції життя – смерть у поетичній мові // Мова і міжкультурна комунікація : зб. наук. пр. / відп. ред. проф. Н. М. Бобух. – Полтава : ПУЕТ, 2014. – Вип. 1. – С. 95–101.
 13.  Завалій С. Б. Особенности структурно-семантической организации оксюморонных синтагм в поэтическом дискурсе // Научная дискуссия : инновации в современном мире : сб. статей по материалам ХХVI международной научно-практической  конференции. – Вып. 26. – М., 2014. С. 57–62 – фахове видання.
 14.  Король Т. Г. Testing english Reading for Specific Purposes competence as a System // International scientific professional periodical journal «THE UNITY OF SCIENCE» – 2014, Sept. – P. 58–61 – фахове видання.
 15.  Король Т. Г. Вимоги до тестових завдань з читання англомовної фахової літератури // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов : матеріали  ІX Міжнар. наук.-практ. конф. –  К. : НТУУ «КПІ», 2014. – С. 65–68.
 16.  Король Т. Г. Вимоги до тестового контролю англомовної компетенції в читанні фахової літератури майбутніми фінансистами // Мова і міжкультурна комунікація : зб. наук. пр. / відп. ред. проф. Н. М. Бобух. – Полтава : ПУЕТ, 2014. – Вип. 1. – С. 233–240.
 17.  Король Т. Г. Реализация коммуникативного подхода к тестовому контролю русскоязычной компетенции в чтении специальной литературы // Теоретико-практическое изучение русского языка и его сопоставительно-типологическое описание. Одиннадцатый международный симпозиум МАПРЯЛ 2014. Доклады и сообщения (Болгария, Велико-Тырново, 3–6 апреля 2014 г.). –  Велико-Тырново : ИВИС, 2014. – С. 538–541.
 18.  Король Т. Г. Формування тестових стратегій студентів як компонент контролю іншомовної компетенції в читанні фахової літератури // Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава : Полт. НТУ, 2014. –
  1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – С. 52–54.
 19.  Стеценко В. В. Іншомовні терміни в процесі управління підприємствами й організаціями // Мова і міжкультурна комунікація : зб. наук. пр. / відп. ред. проф. Н. М. Бобух. – Полтава : ПУЕТ, 2014. – Вип. 1. – С. 124–132.
 20.  Стеценко В. В. Організаційно-економічний механізм управління маркетинговими комунікаціями в організаціях споживчої кооперації : монографія / С. С. Ніколенко, В. В. Стеценко. – Полтава : ПУЕТ, 2014. – 194 c.
 21.  Сухачова Н. С. Засоби вербалізації макроконцепту MANAGEMENT в англомовній картині світу // Мова і міжкультурна комунікація : зб. наук. пр. / відп. ред. проф. Н. М. Бобух. – Полтава : ПУЕТ, 2014. – Вип. 1. – С. 269–276.
 22.  Чорна О. Ю. Семантика міфологічного часу в українських господарських замовляннях // Мова і міжкультурна комунікація : зб. наук. пр. / відп. ред. проф. Н. М. Бобух. – Полтава : ПУЕТ, 2014. – Вип. 1. – С. 151–160.
 23.  Чорна О. Ю. Семантико-стилістичні функції опозицій (на матеріалі поетичних творів Лесі Українки й Ліни Костенко) // Актуальні проблеми прикладної лінгвістики : зб. наук. пр. / гол. ред. Н. В. Кондратенко. – Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2014. – Вип. 1. – С. 235–240.
 24.  Чорна О. Ю. Функционально-семантическая классификация антонимов (на матери але пєтических призведений Е. Евтушенко и Л. Костенко) // Научная дискуссия : инновации в современном мире : сб. статей по материалам ХХVI международной научно-практической  конференции. – Вып. 26.– М., 2014. – С. 68–73 – фахове видання.

Захист дисертацій
на здобуття наукового ступеня кандидата наук

Гончарова Є. Є., ст. викл.

Диференціація навчання фахових дисциплін майбутніх учителів іноземної мови у вищих педагогічних закладах.

Захист відбувся у спеціалізованій вченій раді Д 058.053.01 Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка 27 березня 2015 р.

Завалій С. Б., ст. викл.

Типологія оксиморонних синтагм у поетичній мові другої половини ХХ – першої половини ХХІ століття.

Захист відбувся у спеціалізованій вченій раді Д 26.173.01 Інституту української мови НАН України 05 травня 2015р.

          

5 травня 2015 року об 11-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.173.01 Інституту української мови НАН України  ст. викладач кафедри Завалій Світлана Борисівна захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 „Типологія оксиморонних синтагм у поезії  другої половини ХХ – початку ХХІ століття” (науковий керівник доктор філологічних наук, професор Бобух Надія Миколаївна, ВНЗ УКООПСПІЛКИ «Полтавський університет економіки і торгівлі», завідувач кафедри української та іноземних мов).

Вітаємо з захистом та бажаємо подальших наукових звершень!

          

27 березня 2015 року об 11-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка ст. викладач кафедри Гончарова Євгенія Євгеніївна захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.09 „Диференціація навчання фахових дисциплін майбутніх учителів іноземної мови у вищих педагогічних закладах” (науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Гринькова Марина Вікторівна, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, завідувач кафедри педагогічної майстерності та менеджменту).

Вітаємо з захистом та бажаємо подальших наукових звершень!

          

НАУКОВА РОБОТА ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ
за 2014 р.

Наукова школа «Антоніми в українській поетичній мові: структурно-семантичний, функціонально-стилістичний і лексикографічний аспекти» (керівник – Бобух Н.М., завідувач кафедри української та іноземних мов, д. філол. н., проф.). Кількість – 3 особи (2 здобувачі: ст. викл. Завалій С. Б., викл. Чорна О. Ю., 1 студент – Заворотній С. І.).

Комплексна кафедральна тема «Лінгвокогнітивне моделювання й  тенденції розвитку англійської мови та англомовних терміносистем» (керівник – к. філол. н., доц. Воскобойник В. І.). Кількість учасників – 6.

10-11 жовтня 2014 року кафедрою спільно з Інститутом української мови НАН України проведено ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Мова і міжкультурна комунікація». Загальна кількість заявок – 48, із них: членів-кореспондентів НАН України – 1, докторів наук  – 14, кандидатів наук – 26. Представлено 7 країн: Азербайджан, Білорусь, Болгарія, Росія, Туреччина, Україна, Чехія.

За 2014р. викладачами кафедри опубліковано 2 статті у фахових виданнях України (1 – доц. Барилко С. М., 1 – доц. Воловик Л. Б.); у закордонних виданнях – 3 статті (1 – доц. Король Т.Г., 1 – ст. викл. ЗавалійС. Б., 1 – ст. викл. Ємець С.О.), 14 статей у нефахових виданнях України та 8 тез.
За 2014 р. викладачі кафедри брали участь у 3 міжнародних конференціях (Україна) та міжнародному симпозіумі (Болгарія), де представили 24 доповіді.

Видано монографію: Організаційно-економічний механізм управління маркетинговими комунікаціями в організаціях споживчої кооперації : монографія / С. С. Ніколенко, В. В. Стеценко. – Полтава : ПУЕТ, 2014. – 194 c.

Відбувся захист кандидатської дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук старшого викладача кафедри української та іноземних мов Сухачової Наталі Сергіївни.

Присвоєно науковий ступень кандидата філологічних наук старшому викладачеві кафедри української та іноземних мов Антіповій Альоні Володимирівні.

Присвоєно науковий ступень кандидата філологічних наук старшому викладачеві кафедри української та іноземних мов Сухачовій Наталі Сергіївні.

          

Міжнародний симпозіум у Болгарії

03 – 06 квітня 2014 р. у Великотирновському університеті імені Святих Кирила і Мефодія (Болгарія) відбувся Одинадцятий міжнародний симпозіум – МАПРЯЛ’14 «Теоретико-практическое изучение русского языка и его сопоставительно-типологическое описание» за участі представників 16 країн, зокрема Японії, Ірану, Греції, Сербії, Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини, Туреччини, Казахстану, Грузії та ін. У роботі симпозіуму взяли участь завідувач кафедри української та іноземних мов, проф. Бобух Н. М. і старший викладач кафедри Король Т. Г. (заочно). Н. М. Бобух була співголовою секції «Культурология и лингвокультурология. Русский язык в этнокультурной парадигме». Крім засідання секцій, був проведений круглий стіл «Тестирование: за и против». Учасники симпозіуму отримали сертифікати.

          

НАУКОВА РОБОТА ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ
за 2012 – 2013 н. р.

Наукова школа «Антоніми в українській поетичній мові: структурно-семантичний, функціонально-стилістичний і лексикографічний аспекти» (керівник – Бобух Н.М., завідувач кафедри української та іноземних мов, д. філол. н., проф.). Кількість – 3 особи (2 здобувачі: ст. викл. Завалій С. Б., викл. Чорна О. Ю., 1 студент – Заворотній С. І.). Опубліковано: статей – 4 , тези – 1

Комплексна кафедральна тема «Лінгвокогнітивне моделювання й  тенденції розвитку англійської мови та англомовних терміносистем» (керівник – к. філол. н., доц. Воскобойник В. І.). Кількість учасників – 5.

За 2012–2013 н. р. викладачами кафедри опубліковано 10 статей у фахових виданнях України (3 – проф. Бобух Н. М., 1 – ст. викл. Завалій С. Б., 2 – ст. викл. Воловик Л. Б.); у закордонних виданнях – 3 статті (2 – ст. викл. Сухачова Н. С., 1 – ст. викл. Антіпова А. В.) та 10 тез.

Участь у конференціях:

Присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук старшому викладачеві кафедри української та іноземних мов Стеценку Володимирові Валерійовичу.

Присвоєно науковий ступінь кандидата педагогічних наук старшому викладачеві кафедри української та іноземних мов Король Тетяні Григорівні.

Присвоєно науковий ступень кандидата філологічних наук старшому викладачеві кафедри української та іноземних мов Воловик Ларисі Борисівні.

Відбувся захист кандидатської дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук старшого викладача кафедри української та іноземних мов Антіпової Альони Володимирівни.

НАУКОВА РОБОТА ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ
за 2011 – 2012 н. р.

Наукова школа «Антоніми в українській поетичній мові: структурно-семантичний, функціонально-стилістичний і лексикографічний аспекти» (керівник – Бобух Н.М., завідувач кафедри української та іноземних мов, д. філол. н., проф.). Кількість – 3 особи (2 здобувачі: ст. викл. Завалій С. Б., викл. Чорна О. Ю., 1 студент – Заворотній С. І.). Опубліковано: статей – 10 (проф. Бобух Н. М., ст. викл. Завалій С. Б.), словників – 1 (Заворотній С. І. Словник етикетних формул (на матеріалі поетичних творів Ліни Костенко. – Полтава : ПУЕТ, 2011. – 36 с.).

Комплексна кафедральна тема «Лінгвокогнітивне моделювання й  тенденції розвитку англійської мови та англомовних терміносистем» (керівник – к. філол. н., доц. Воскобойник В. І.). Кількість учасників – 5.

За 2011–2012 н. р. викладачами кафедри опубліковано 13 статей у фахових виданнях України (5 – проф. Бобух Н. М., 3 – ст. викл. Завалій С. Б., по 2– ст. викл. Воловик Л. Б. і ст. викл. Сухачова Н. С.); в інших виданнях – 2 статті; у закордонних виданнях – 2 статті (проф. Бобух Н.М.) та 13 тез.

Участь у конференціях:

14 червня 2012 р. відбувся захист ст. викл. Стеценка В. В. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему: «Організаційно-економічний механізм управління маркетинговими комунікаціями в організаціях споживчої кооперації». Сім викладачів кафедри працюють над написанням кандидатських дисертацій.

На 2012–2013 навчальний рік заплановано захист 6 дисертацій (ст. викл. Антіпова А. В., ст. викл. Воловик Л. Б., ст. викл. Завалій С. Б., ст. викл. Гончарова Є. Є., ст. викл. Король Т. Г., викл. Ємець С. О.). Вийшло оголошення про захист кандидатської дисертації ст. викл. Король Т. Г. (захист у жовтні 2012 р.)