Дисципліни

           

 1. Українська мова (за професійним спрямуванням).
 2. Вступ до мовознавства.
 3. Лінгвістичні основи документознавства.
 4. Культура наукової мови.
 5. Міжкультурна комунікація.
 6. Основи теорії мовної комунікації.
 7. Основи наукових досліджень.
 8. Риторика.
 9. Іноземна мова.
 10. Іноземна мова (за професійним спрямуванням), англійська, німецька.
 11. Іноземна мова (друга).
 12. Основна іноземна мова: аналітичне читання та розмовний практикум.
 13. Основна іноземна мова: практична граматика англійської мови.
 14. Основна іноземна мова: практична фонетика англійської мови.
 15. Практичний курс другої іноземної мови і перекладу (німецька).
 16. Історія англійської мови.
 17. Історія зарубіжної літератури.
 18. Порівняльна лексикологія англійської та української мов.
 19. Порівняльна граматика англійської та української мов.
 20. Переклад у галузі економіки і менеджменту.
 21. Переклад у галузі фінансів.