Концепція кафедри

          

Концепція кафедри української та іноземних мов
на 2013 – 2018  роки 

Концепція кафедри української та іноземних мов ґрунтується на врахуванні основних положень «Державної цільової національно-культурної програми розвитку й функціонування української мови на 2012 – 2016 роки»,  «Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти», «Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті».

Пріоритетні напрями роботи кафедри: